Raspored dešavanja

July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nema dešavanja za ovaj mjesec

Aktivnosti

Meditacija

Meditacija vodi dubljem razumijevanju sebe, naših unutrašnjih pozitivnih kvaliteta i urođenih vrijednosti. Vremenom, ovo razumijevanje postaje prirodan dio naše svakodnevne svjesnosti konstruktivno utičući na to kako se doživljavamo i odnosimo prema svijetu oko sebe.

Edukacija

Centar za osobni razvoj je prostor u kojem se kontinuirano odvijaju brojne edukativne aktivnosti za postizanje razvoja pozitivnih snaga i vrijednosti svojstvenih svakom čovjeku. Redovno organizujemo kurseve, seminare, predavanja koje vode postizanju osobne transformacije i duhovnom rastu.

O NAMA

Naš Centar je dio organizacije Svjetskog duhovnog univerziteta “Brahma Kumaris”. Brahma Kumaris je međunarodna organizacija koja na globalnom nivou surađuje sa svim institucijama i pojedincima u cilju pozitivne promjene sa posebnim naglaskom na inicijativama u lokalnoj zajednici.