Lokacija Centra

Lokacija Centra

Naš centar je prostor u kojem se odvijaju aktivnosti za postizanje razvoja pozitivnih snaga i vrijednosti svojstvenih svakom čovjeku.

Nalazimo se u Sarajevu, u ulici Envera Šehovića br. 36,  dijelu grada koji se zove Dolac Malta.

Redovno organizujemo časove meditacije kao i ostale edukativne aktivnosti (kurseve, seminare, predavanja) koje vode postizanju osobne transformacije i duhovnom rastu. Pohađanje svih aktivnosti je potpuno besplatno. Iako su dobrovoljne donacije dobrodošle, nisu tražene.

Centar za meditaciju i osobni razvoj “Brahma Kumaris” je dio organizacije Svjetskog duhovnog univerziteta “Brahma Kumaris” koji je povezan se mrežom 9000 centara oko svijeta u 120 zemalja. Potražite centar u vašoj zemlji ovdje www.brahmakumaris.org. Brahma Kumaris je međunarodna organizacija koja na globalnom nivou surađuje sa svim institucijama i pojedincima u cilju pozitivne promjene, te je dobitnica sedam nagrada Ujedinjenih naroda za glasnika mira.