5 Vještina slušanja

5 vještina slušanja   Zašto je slušanje važno, korisno? Bez pravilnog slušanja može doći do lošeg komuniciranja. Ako ne slušate pravilno,to ima brojne posljedice i …

Ponovo zaglavljeni?

Opet ste se zaglavili!?  Koliko ste  puta ‘osjećali’ da ste zaglavili u životu?  Koliko puta ste se odvezali? Kako ste to uradili?  Sjećate li se? …