Duhovna inteligencijai i opraštanje….. Sandra Baksa (prof.)

 

 

Savladati ljutnju – Marina Čavić na Putevima zdravlja

 

 

Carole Glover RT Budva – Nauka i duhovnost

 

Rezonanca zdravlja – Reiner Barth & Marina Čavić – RTV7

 

Marina Čavić – BHTV Opušteno nedeljom – Meditacija

 

Marina Čavić – BHTV Konačno petak – Povratak u Bosnu, povratak u mir