Vrijeme povjerenja

Datum
August 11, 2020
Vrijeme
17:30 - 21:00
Prostor
Zgrada Dvor,Gradski Park
Adresa
Đorđa Mihajlovića 2, Tuzla

U vremenu najvećeg nepovjerenja neophodno je da čovjek zna kako da vjeruje u život, u sebe, u božansku energiju i ponovno u druge ljude.

UTORAK 11.8.2020. od 17:30 do 21:00 čas. Erazmo, Đorđa Mihajlovića 2, Tuzla. Zgrada Dvor,Gradski Park.

Prijave su obavezne sa navedenim imenom programa na email hajdukova.sanja@gmail.com ili sms porukom na 061100031.