Istinska odgovornost

Biti odgovoranTamo gdje postoji istinska odgovornost, tu će takođe biti omogućena sloboda i drugim ljudima da budu odgovorni. Vlastite ideje se ne nameću drugima, nego im se omogućava puna sloboda da oni sami izaberu. Naravno, pruža se podrška i vođstvo i ljudi imaju mogućnost da postanu nezavisni i odgovorni.

Kada sam naučio da budem odgovoran za svoj vlastiti život, mogu da se uzdržavam sam i budem nezavisan i da uvijek budem na raspolaganju onima oko mene kako bi i oni postali nezavisni i odgovorni takođe. U meni ima dovoljno resursa koji mogu koristiti svima oko mene.