Biti Božiji instrument

Biti Božiji instrument znači dozvoliti da Božije kvalitete teku našim životom.  To znači biti na raspolaganju da se ostvare Božiji zadaci.  Onaj koji sebe smatra …

Istinska odgovornost

Tamo gdje postoji istinska odgovornost, tu će takođe biti omogućena sloboda i drugim ljudima da budu odgovorni. Vlastite ideje se ne nameću drugima, nego im …