Prepoznati nečiju jedinstvenost znači poštovati sebe

Prepoznati nečiju jedinstvenost znači poštovati sebeIspoljavanje:  Poštovati sebe na bazi mišljenja drugih ljudi, ili postignuća u pojedinim situacijama znači imati to poštovanje privremeno.  Istinsko poštivanje samog sebe je bazirano na prepoznavanju činjenice da je svaki pojedinac jedinstven sa svojom paletom jedinstvenih sposobnosti.  Ovakvo shvatanje omogućava osobi da vidi vlastite sposobnosti bez vanjskih uticaja niti uporedjivanja sa drugima.

Iskustvo:   Kada znam da prepoznam i cijenim svoju vlastitu jedinstvenost i da se na osnovu toga cijenim, u mogućnosti sam da budem bez ega ili osjećanja inferiornosti.  Takođe mogu da prirodno prepoznam jedinstvenost druge osobe i da je cijenim zbog toga.  Tako mogu da osvojim ljubav i poštivanje od drugih.