Osoba koja cijeni sebe je osoba bez agresivnosti

samopoštovanjeProjekcija: Kada izgleda da se situacija otela kontroli, normalno je da se pojavi osjećaj bespomoćnosti.  Ova bespomoćnost zatim kreira napetost, koja se ispoljava u formi agresije.  Takva vrsta gresije ne može biti potisnuta niti kontrolisana.  Biti u stanju samopoštovanja znači imati samopouzdanje, a takva osoba će biti odlučna, ali nikad neće biti agresivna.

Rješenje: Mogu da imam smiren um kada sam u svom stanju samopoštovanja.  Tako nikad ne reagujem negativno na situacije nego mogu da ih razumijem i da reagujem na ogovarajući način. Donosim odluke smireno iz umirenog uma, tako da sam relaksirana i opuštena čak i u najtežim situacijama.