Najveći dar je dar vrlina

Najveći dar je vrlinaIspoljavanje: Tokom dana svaka osoba je uključena u niz aktivnosti. Jednostavna misao da se daruje dar vrlina čini čak i običnu aktivnost posebnom. Svako djelovanje postaje posebno i miris te posebnosti se širi unaokolo i dotiče živote drugih ljudi takođe. Takva osoba može da doprinese u svakom poslu sa svojom specijalnosću i da ostvari uspjeh u ispunjavanju zadatka takođe.

Iskustvo: Kada mogu da ispoljim i dam dar svojih vrlina, mogu da postignem zadovoljstvo u svemu što radim. Ovo zadovoljstvo u meni stvara dodatni poriv da dam još veći doprinos. Ostvarujem i vidni uspjeh takođe, pošto sam zaista mogla da iskusim unutrašnji uspjeh. Moji odnosi sa drugima su takođe harmonični i koji god posao obavljam sa drugim ljudima donosi pozitivan rezultat.