Vještine ophođenja

Ljudi su bitni- svi to dobro znamo. U naš život dolaze ljudi različitih fizičkih karakteristika i osobina, biti sa svima u dobrim odnosima nije uvijek lahko. To je vještina koju svi možemo poboljšati i popraviti.

 

Sesije ovih vještina uče kako:

  • Smisleno se povezati
  • Komunicirati sa ljudima teških karaktera, bez da utiču na nas
  • Preuzeti kontrolu nad svojim reakcijama i uspješno odgovoriti