Istinska radost života potiče od sposobnosti uživanja u sadašnjem momentu

Radost životaIspoljavanje: Osoba koja može da ostane fokusirana u sadašnjem momentu može da uči iz prošlosti i da pruži najboljeg sebe.  Takođe ima jasnu viziju budućnosti, tako da su sve energije usmjerenje na tu viziju.  Um nije sasvim zaokupljen prošlošću niti sa budućnošću.  Pošto je pažnja usmjerena na sadašnji momenat, ostvaruje se mogućnost da se on iskoristi do maksimuma.

Iskustvo: Kada sam fokusiran na sadašnji momenat mogu da budem u toj svjesnosti darova sadašnjeg momenta.  Pošto sam naučio iz prošlosti, sposoban sam da budem bogatiji za ta različita iskustva koja sam stekao.  Takođe mi je jasno kuda treba da idem, uživam u tom putu i takođe se uspinjem sa stalnim uspjehom.