Biti instrument znači smatrati sebe Božijim glasnikom

Božiji glasnikIspoljavanje:  Kada postoji takva svjesnost da si Božiji instrument tada imaš prirodnu želju da uradiš najbolje.  Svaki zadatak je obilježen vlastitim pečatom posebnosti.  Ništa negativno se ne vidi, niti ima išta suvišno niti obično.  To je zato što postoji stalni cilj da se bude najbolji kako bi zaslužio biti Božiji instrument.
Iskustvo:  Posto sam ja Božiji instrument – prekrasan Božiji instrument – uvijek budem jedinstven i poseban.  Ja sam Božiji instrument, tako bi svaka pojedinačna riječ i djelovanje trebalo biti označeno Božijim kvalitetima.  Moj intelekt postaje tako božanstven da Bog može djelovati kroz mene i donijeti boljitak onima oko mene.