Sve naše kurseve, predavanja i događaje prave isključivo grupa volontera i sa podrškom dobrovoljnih priloga od osoba koje žele da nam pomognu da se ta dešavanja omoguće. Ako biste htjeli da nas podržite putem dobrovoljnog priloga možete uplatiti vaš doprinos na naš bankovni račun:

Udruženje za meditaciju i lični razvoj Brahma Kumaris

ProCredit Bank

Broj računa: 1941419736400102

Matični broj: 4202929460002