Stvarnost mene

Kada se upitam – ko sam ja, koji odgovor biram na ovo pitanje?

„Ja“ koju poznajem bazira se na mnogim razinama identiteta.

Postoji fizički identitet – „uloge“ koje igram, titule koje sam stekla i identitet po kojem me drugi poznaju – odnosi sa drugima…

stvarnost_meneTakođe, poistovjećujem se sa osobnošću – način na koji se izražavam i doživljavam sebe. Ovo „ja“ je kreirano tokom vremena, kroz iskustva i učenja koja sam stekla  tokom života. Razvijeno je kroz događaje i okolnosti koji su uticali na moj život  – kultura, društvo, školovanje…

Ono najmanje očigledno je povezanost sa mojim stvarnim identitetom – onim koji se temelji na duhovnoj svjesnosti. U toj svjesnosti znam da „ja“ postoji – svjesnost i svjesno ja. Ne uloga nego onaj kome uloga pripada, ne tijelo već onaj kome tijelo pripada, ne osobnost nego onaj kome osobnost pripada. Ja sam onaj / ona koja ima sve to, ali nisam ništa od toga.

Pa onda: ko sam ja?

Ja sam energija, životna snaga, duša. Ona koja je vječno svjetlo i život. Koliko smo svjesni stvarnog „ja“ i koliko često razumijemo i doživljavamo to stvarno „ja“?

Ako ne naučimo da razumijemo i doživljavamo stvarno „ja“ – unutarnje biće i njegovu vanjsku manifestaciju – i dalje ćemo djelovati iz svog fizičkog identiteta i svoje osobnosti, koji su se razvili kroz životna iskustva. U stvari, i dalje ćemo poricati svoju pravu stvarnost, a time si  uskraćujemo da to i doživimo.

Mogu li doživjeti sebe kao dušu?

Povezani članci

Ponovo zaglavljeni? Opet ste se zaglavili!?  Koliko ste  puta ‘osjećali’ da ste zaglavili u životu?  Koliko puta ste se odvezali? Kako ste to uradili?  Sjećate li se?...
Perspektiva opraštanja "Dok sam izlazio prema vratima koja bi vodila u moju slobodu, znao sam da ako ne ostavim svoju gorčinu i mržnju iza sebe, još uvijek bih bio u zatvoru...
Šta je bezuslovna ljubav? Bezuslovna ljubav je prihvaćanje.  Ona prihvaća i može da prigrli sebe i druge.  Ona zna da nitko nije savršen sada i da svi imamo bol koju trebam...
Promjeni svoju sudbinu Da li možemo promjeniti išta u svojim životima? Da li možemo promjeniti svoju sudbinu?   Da. Po stepenima. Kako je to moguće? To je pit...