Stvarnost mene

Kada se upitam – ko sam ja, koji odgovor biram na ovo pitanje?

„Ja“ koju poznajem bazira se na mnogim razinama identiteta.

Postoji fizički identitet – „uloge“ koje igram, titule koje sam stekla i identitet po kojem me drugi poznaju – odnosi sa drugima…

stvarnost_meneTakođe, poistovjećujem se sa osobnošću – način na koji se izražavam i doživljavam sebe. Ovo „ja“ je kreirano tokom vremena, kroz iskustva i učenja koja sam stekla  tokom života. Razvijeno je kroz događaje i okolnosti koji su uticali na moj život  – kultura, društvo, školovanje…

Ono najmanje očigledno je povezanost sa mojim stvarnim identitetom – onim koji se temelji na duhovnoj svjesnosti. U toj svjesnosti znam da „ja“ postoji – svjesnost i svjesno ja. Ne uloga nego onaj kome uloga pripada, ne tijelo već onaj kome tijelo pripada, ne osobnost nego onaj kome osobnost pripada. Ja sam onaj / ona koja ima sve to, ali nisam ništa od toga.

Pa onda: ko sam ja?

Ja sam energija, životna snaga, duša. Ona koja je vječno svjetlo i život. Koliko smo svjesni stvarnog „ja“ i koliko često razumijemo i doživljavamo to stvarno „ja“?

Ako ne naučimo da razumijemo i doživljavamo stvarno „ja“ – unutarnje biće i njegovu vanjsku manifestaciju – i dalje ćemo djelovati iz svog fizičkog identiteta i svoje osobnosti, koji su se razvili kroz životna iskustva. U stvari, i dalje ćemo poricati svoju pravu stvarnost, a time si  uskraćujemo da to i doživimo.

Mogu li doživjeti sebe kao dušu?

Povezani članci

Šta je bezuslovna ljubav? Bezuslovna ljubav je prihvaćanje.  Ona prihvaća i može da prigrli sebe i druge.  Ona zna da nitko nije savršen sada i da svi imamo bol koju trebam...
Promjeni svoju sudbinu Da li možemo promjeniti išta u svojim životima? Da li možemo promjeniti svoju sudbinu?   Da. Po stepenima. Kako je to moguće? To je pit...
Da li živite u stanju nezavisnosti?  Od momenta našeg rođenja pa sve do smrti, uzimamo podršku od jedne ili druge stvari. Ustvari, naviknuti smo da se „oslanjamo“ na stvari ili ljude. Al...
Gospodariti umom –uloga od svih ne Koliko hiljada ne mala djeca čuju dok ne napune šest godina?   Nemoj raditi ovo. Nemoj dirati to. Ne odgovaraj. Čak i riječ dijete znači...