Lokacija Centra za meditaciju i osobni razvoj

Centar za meditaciju i osobni razvoj
“Brahma Kumaris”

Envera Šehovića 36,
Dolac Malta
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 061/474.778

Email: osobnirazvojbih@gmail.com