Glas intuicije

Glas intuicije dolazi iz najdubljeg i najmudrijeg dijela sebstva – iz čiste svijesti. Da bismo čuli intuiciju, treba da postanemo tišina. Tišina, bez riječi i …