Biti Božiji instrument

Biti boziji instrumentBiti Božiji instrument znači dozvoliti da Božije kvalitete teku našim životom.  To znači biti na raspolaganju da se ostvare Božiji zadaci.  Onaj koji sebe smatra instrumentom nema ni ego zbog djela koja su urađena preko njega, niti ima ikakvih poteškoća u rješavanju situacija.  On je sposoban da uradi sve dobro i sa lakoćom.

Kada sam ja Božiji instrument, mogu da ostanem lagan čak i kada sam odgovoran.  Biti instrument znači da ću prirodno smatrati sebe odgovornim za Božije zadatke da se ostvare preko mene.  Takođe, pošto sam Božiji instrument, osjećam odgovornost da sebe učinim što ljepšim.