8 koraka u Raja Yoga meditaciji

8 koraka u Raja yoga meditaciji

1.Povratak.
Meditacija je tehnika povratka sopstvenim izvornim kvalitetima to jest miru, čistoći,

ljubavi, blaženstvu i mudrosti. Mi to možemo uraditi samo ako usmjerimo naše misli ka unutra (unutar sebe). Tada počinjem da pronalazim svoju izvornu snagu sakupljajući energiju svoga uma. Svojim skoncentrisanim mislima ja se fokusiram na susret sa svojim stvarnim sobom (real self).

2.Opuštanje.
U meditaciji um isključuje misli koje se tiču bilo čega spoljnjeg, i povezuje se sa unutrašnjim sopstvom (inner self). Na taj način um postaje sposoban da primi pozitivnu energiju svoje prvobitne unutrašnje snage; izvor energije pun mira. Međutim, u početku može biti teško da isključimo mnoge priključke iz svakodnevnog života; priključke vezanosti, brzine, zauzetosti, brige itd. Zato će nam u početku biti potrebno da uložimo malo više truda. A kada se povežem sa “tačkom izvora” sopstvene energ

ije koja se nalazi u sredini čela, ja onda počinjem da se opuštam, da uklanjam iz svog uma mnoge napetosti i zahtjeve spoljašnjeg svijeta.

Raja yoga meditacija u 8 koraka3.Prisjećanje.
Kada um počne da se opušta i nježno koncentriše na “tačku izvora”, pojedinac počinje da se prisjeća svog duhovnog identiteta. Razlog zašto su ljudi tako dezorijentisani u svojim životima i zašto veoma često život smatraju dosadnim i praznim je u tome što su zaboravili ko su oni u stvari. Ulazeći unutar sebe u tišini ja počinjem da se prisjećam onoga što sam zaboravio-la. Ja sam duhovno biće, tačk

a izvora pozitivne energije. Moj duh je moja stvarnost.

4.Oslobađanje.
Nakon što smo se prisjetili naše zaboravljene duhovne stvarnosti da smo duhovno biće i počeli doživljavati naš unutrašnji izvor mira, mi smo se oslobodili negativnosti u našem umu. Oslobodili smo se rastrošnog razmišljanja i misli ispunjenih sumnjom, strahom i brigom – ta tri velika zmaja koja konstantno dominiraju našim umom. Nakon što sam počeo da vladam svojim sopstvenim umom, ja se oslobađam brige koja bogalji moje povjerenje, oslobađam se straha koji otima moju hrabrost, i oslobađam se sumnje koja ismijava svaki moj pokušaj da vratim nadu u svoj život.

5.Ponovno učenje.
Pošto smo postali slobodni, mi počinjemo da poštujemo sebe i ponovo učimo šta znači vrjednovati sebe samog, svoj život, naše postojanje u ovoj velikoj igri života. Zaboravljene istine se pojavljuju i počinje učenje o sebi na nov način. Ja sam u stanju da razumijem vječnost i duhovnost, a pojavljuju se osjećanja moje istinske ljudskost

6.Ponovno otkrivanje.
Nakon ponovnog učenja, sada ponovo otkrivamo naše duhovne vrijednosti i zalihe, i shvatajući da su one uvijek bile tu, riješili smo da koristimo ove tihe i suštinske istine, koje su temelj boljeg i kvalitetnijeg života. Ja sam pozitivan, ja sam biće koje ima svrhu, ja sam neko ko ima da ponudi životu nešto jedinstveno.

7 .Obnavljanje.
Sada kad smo počeli da koristimo te duhovne istine, samim tim su naše izvorne snage i kvaliteti postali obnovljeni. To je tranzicija u svijesti koja omogućava povjerenju i samoprocjenjivanju da postanu prirodni načini postojanja. Ja vrjednujem sebe kao biće mira i ljubavi, i znam da imam u sebi sve kvalitete koji su mi potrebni da bi prevazišao sve izazove u životu.

8.Ponovno punjenje.
Povećana svjesnost koja se javlja kada se povežemo sa našim unutrašnjim duhovnim sopstvom (self) je veoma moćan način da dopunimo energiju našeg uma. Tada smo ispunjeni dubokim mirom koji teče kroz naše misli i odslikava se kroz naše riječi i radnje. Svijet nove vizije se otvara tamo gde je prisutno vladanje sobom i prihvatanje života onakvim kakav on jeste. Ja imam unutrašnju snagu da otpustim osuđivanje, nezadovoljstvo, nestrpljenje i da negativnu energiju zamjenim pozitivnijim stavom. Ja sam u miru sa samim sobom.

Antony Strano